metatron_symbol__mandala

Η Μεγάλη Επίκληση


(σύντομη εκδοχή)

Η γνήσια εκδοχή
της Μεγάλης Επίκλησης δόθηκε από το Lord Maitreya, τον Πλανητικό Χριστό το 1945. Είναι μια από τις ισχυρότερες προσευχές που έχουν ποτέ δοθεί στους εργάτες του φωτός και στη νέα ομάδα των υπηρετών του κόσμου.
Η απαγγελία του συνιστάται από τις Ιεραρχίες να γίνεται στη σύντομη της εκδοχή μετά από το Μάντραμ της Ψυχής, κάθε φορά όταν ξεκινάμε πνευματική εργασία ή κατά τη διάρκειά της και, κατά προτίμηση, επίσης σε καθημερινή βάση. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεγάλη Επίκληση σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού Lucis Trust: http://www.lucistrust.org/en/service_activities/the_great_invocation__1) Στο House of Light έχουμε κάνει μια μικρή αλλαγή στο δεύτερο μέρος μια και κατά την δική μας γνώση δε θα έλθει κανείς σωτήρας αυτοπροσώπος, αλλά αυτό που αναφέρεται ως δευτέρα παρουσία θα λάβει χώρα μέσω της γεννήσεως του Χριστού μέσα στους ίδιους τους ανθρώπους, δηλαδή με την απόκτηση της Χριστο-συνείδησης σε μαζικό επίπεδο...

Η γνήσια Μεγάλη Επίκληση στη σύντομη εκδοχή είναι η εξής:


Από την Εστία του Φωτός, μέσα στη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως στις διάνοιες των ανθρώπων,

Ας κατέβει το Φως επάνω στη Γη.

Από την Εστία της Αγάπης, μέσα στην Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί η Αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων,

Είθε ο Χριστός να γυρίσει (να γεννηθεί σε κάθε άνθρωπο / εκδοχή του House of Light*1) στη ΓΗ.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ας καθοδηγεί ο σκοπός τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων,

Ο σκοπός τον οποίο οι Δάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί

Κι είθε να σφραγίσει τη θύρα όπου ενοικεί το κακό (την πύλη του κακού*2)!

Είθε το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη,
να αποκαταστήσουν το Σχέδιο επάνω στη ΓΗ.


*1 μετατροπή από το House of Light

*2 μη ακριβής μεταφράση που μέχρι τώρα έχει δημοσιευτεί και ανατυπωθεί ακόμα και στα βιβλία του Lucis Trust. Δείτε πιο κάτω μερικές σκέψεις μας πάνω στο θέμα αυτό...

Η Νέα Μεγάλη Επίκληση της Ανώτερης Οκτάβας της Εποχής του Υδροχόου του Lord Maitreya:

Λόγο των αλλαγών στην εξέλιξη του πλανήτη συνιστάται από τις Ιεραρχίες πλέων (και) η νέα εκδοχή. Ακολουθεί η διοχετευμένη από το I AM University εκδοχή της νέας, αναβαθμισμένης Μεγάλης Επίκλησης της Ανώτερης Οκτάβας για την Εποχή του Υδροχόου:


Από τη Φλόγα της Σοφίας που καίει στο βωμό του Αγίου Πνεύματος,

Ας διαχυθεί Σοφία στους Θαλάμους της Σοφίας της Τριπλής Φλόγας που καίει στο Στήθος των Γυναικών και Ανδρών,

Ας Περιτυλίξει η Σοφία του Αγίου Πνεύματος ολόκληρη τη Γη!


Από τη Φλόγα της Αγάπης που καίει στο βωμό του Χριστού,

Ας διαχυθεί Αγάπη στους Θαλάμους της Αγάπης της Τριπλής Φλόγας που καίει στο Στήθος των Γυναικών και Ανδρών,

Ας Επιστρέψει η Αγάπη του Χριστού στη Γη!


Από τη Φλόγα της Θέλησης και Δύναμης που καίει στο βωμό του Θεού,

Ας διαχυθεί η Θέληση του Θεού στους Θαλάμους της Θέλησης και Δύναμης της Τριπλής Φλόγας που καίει στο Στήθος των Γυναικών και Ανδρών,

Ας Εκδηλωθεί η Θέληση του Θεού στη Γη!


Από τις Τρίπτυχες Καρδιές των Υιών και Θυγατέρων του Θεού, απεσταλμένων για να Φέρουν τον Παράδεισο στη Γη,

Ας Σκέφτονται οι Νόες των Ανθρώπων Μόνο τις Σκέψεις του Θεού!

Ας δίνουν οι Καρδιές των Ανθρώπων Μόνο την Αγάπη του Χριστού!

Ας Είναι τα Χέρια των Ανθρώπων Μόνο η Δράση του Αγίου Πνεύματος στη Γη!

Ας Αποκαταστήσουν ο Θεός, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα το Θείο Σχέδιο στη Γη!

Om Om Om


Αγαπητοί φίλοι,

έχω παρακολουθήσει την εκτεταμένη ενασχόληση αγαπητών προσώπων σχετικά με τη Μεγάλη Επίκληση και θα ήθελα να μοιραστώ δύο τρείς σκέψεις μαζί σας:

Με εκπλήσσει κάπως πως υπάρχει τόσο πολύ ενέργεια διοχετευμένη σε τόσο ασήμαντα πράγματα όπως εάν παραμείνει το τέλος της Μεγάλης Επίκλησης στα Ελληνικά ως έχει, δηλαδή με την «πύλη» ή εάν θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλαχτεί σε «θύρα». Δεν έχει πραγματικά καμία σημασία για το αποτέλεσμα, δηλαδή το να ‘σφραγιστεί’ αυτό που εμποδίζει την ανθρωπότητα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο! Επίσης μοιάζει σαν η συνελεύσεις και συζητήσεις των παλαιών καιρών, των φαρισαίων που αντί να εστιάζουν στα σημαντικά, δηλαδή την ατομική πρόοδο του καθενός και μέσα από αυτό στο συλλογικό καλό, παρέμεναν σε ασήμαντες λεπτομέρειες, χάνοντας τελικά πλήρως όλη την ουσία…

Είτε λοιπόν το να πείτε «πύλη του κακού» είτε «θύρα όπου το κακό διαμένει» δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το δεύτερο μάλιστα είναι και κάπως άκομψο σα ροή λέξεων και θα δυσκολέψει αρκετούς να το ενσωματώσουν στην προσευχή τους. Πέρα από αυτό θα αρχίσει να μπερδεύει το πράγμα νέους που αφυπνίζονται τώρα βλέποντας ακόμα και στα βιβλία του Lucis Trust στα Ελληνικά διαφορετικές εκδοχές!

Σχετικά με την παραποίηση ή αλλαγή κατά βούληση του καθένα που θεωρείται κάπως ‘κακό’ πράγμα από μερικά αδέλφια μας θα ήθελα να επισημάνω πως όλα είναι ρευστά, ΝΑΙ και σε ό,τι αφορά το Θείο Σχέδιο, ή το ‘σκοπό, τον οποίο οι Δάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν’. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια που πολύ όμιλοι και σχολές στον κόσμο παραβλέπουν μένοντας πιστά σε διδασκαλίες και φόρμουλες που κάποτε ήταν έγκυρες και αποτελεσματικές, τώρα όμως έχουν ξεπεραστεί και έχουν έλθει στη θέση τους άλλα ‘εργαλεία’. Οι ίδιοι οι Δάσκαλοι μας το έχουν επισημάνει επανειλημμένως και όμως οι οπαδοί φορούν της παρωπίδες της σχολής τους! Για παράδειγμα αρκετά που έχει δώσει ο αγαπητός Djwhal Khul σχετικά με τις μυήσεις, τους χρόνους κ.λπ. δεν ισχύουν πλέον διότι έχουν υπάρξει και υπάρχουν άλλες ανάγκες στο Θείο Σχέδιο σε αυτήν την περίοδο…

Στις μετατροπές που γίνονται σχετικά με τη Μεγάλη Επίκληση υπάρχουν διάφορες αλλαγές που έχουν γίνει βάσει μη-ισορροπημένης, καθοδηγούμενη από το αρνητικό εγώ προσέγγισης και αντίληψης της πραγματικότητας όπως πως η θύρα του κακού έχει ήδη κλείσει (!) που μπορεί να κρύβουν πραγματικά αρκετούς κινδύνους μια και εξυπηρετούν τελικά της δυνάμεις απομακρυσμένες από το φως και την αγάπη. Άλλες αλλαγές ωστόσο μπορεί να είναι είτε έγκυρες είτε ασήμαντες σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα.

Η γραμμή που ακολουθούμε στο House of Light Hellas σχετικά με το θέμα αυτό είναι βασισμένη στις αλλαγές που έχουν γίνει στο σχέδιο σε ό,τι αφορά την επιστροφή του Lord Maitreya σε φυσικό σώμα στον πλανήτη μας που φαίνεται να έχει δώσει χώρο σε νέο πρότυπο σχέσης ανθρώπου και Δασκάλου ή γκουρού, το οποίο ταιριάζει πολύ καλύτερα στα πρότυπα της Νέας Εποχής και στο οποίο έχει αναφερθεί και ο Djwhal Khul.

Το σημείο στο οποίο αναφέρομαι είναι εκείνο για την επιστροφή του Χριστού. Επειδή λοιπόν δε θα έλθει ο Πλανητικός Χριστός σε φυσική παρουσία για σοβαρούς λόγους (!), και επειδή ο νέος στόχος είναι εστίαση στην γέννηση του Χριστού μέσα στους ίδιους τους ανθρώπους, σε μαζική κλίμακα, εμείς εκφωνούμε το σημείο αυτό ως εξής:

«…είθε ο Χριστός να γεννηθεί σε κάθε άνθρωπο στη γη.»

Φυσικά ούτε αυτό δε θα το επέβαλα και έβαζα σαν αλλαγή σε νέα βιβλία και εκδώσεις για τους άνω αναφερόμουν λόγους, τουλάχιστον όχι χωρίς μια μικρή επεξήγηση.

Έτσι λοιπόν στο House of Light Hellas εκφωνούμε τη Μεγάλη Επίκληση ως έχει με τη μικρή μετατροπή σχετικά με το Χριστό…

Αγάπη & Φως & Ευλογίες σε όλους σας…


©2006-2016 αλέξανδρος m. pfaff -  the HOUSE of LIGHT Hellas, http://www.house-of-light.gr ♥
Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους
(μαζί με σύνδεσμο link). ♥
Usui Reiki Ryoho +

Usui Reiki Ryoho +

Συστημική Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Αλάτι Ιμαλαΐων - το Άλας!

Αλάτι Ιμαλαΐων - το Άλας!

Επικοινωνία

metatron__mandala

Σύνδεση-Εγγραφή Μελών & newsletter

Πριν γραφτείτε ως μέλος, παρακαλώ διαβάστε τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας όπως αυτοί αναγράφονται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Σεμινάρια και Συναντήσεις

Πρόγραμμα Σεμιναρίων HOUSE of LIGHT  Σεμινάρια & Συναντήσεις   Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες του House of Light, η Εργασία Φωτός σε ομάδες συνεχίζεται και στο 2017 δυναμικά!   Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε στο μονοπάτι της αυτογνωσίας και της Ανάληψης προσκαλείσθε σε συμμετοχή στις συναντήσεις στο House of Light, και συνεχίζουμε λόγω της δύσκολης εποχής για τη χώρα μας, με πολύ μειωμένες τιμές και επιπλέον εκπτώσεις σε άνεργους, φοιτητές και ζευγάρια... :-) Αγαπητοί φίλοι, κατόπιν επιθυμίας ανθρώπων του βορά προγραμματίζουμε να σας έλθουμε για σεμινάρια και εργαστήρια και στη Θεσσαλονίκη! Το πρόγραμμα που έχουμε σκεφτεί συμπεριλαμβάνει το κλασικό Usui Reiki Ryoho, Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες, Μαθήματα Ανάληψης και Συστημική Αναπαράσταση, Ραδιαισθησία κ.ά. Όσοι ενδιαφέρεστε για συμμετοχή και συνεργασία μαζί μας στείλτε ένα μήνυμα - email ή καλέστε μας τηλεφωνικά για να σχηματίσουμε ομάδα. 03 Δεκεμβρίου: 20:00 - 21:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ, δωρεάν/προσφορά * 19 Νοεμβρίου:  Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ στην Αθήνα. Ένα πολύ πρακτικό και οφέλιμο για όλους εργαστήριο, με τη μαρία α. αγγελή * 04 Νοεμβρίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου στην Αθήνα/Βριλήσσια. Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ, δωρεάν/προσφορά * 04 - 05 Νοεμβρίου: USUI REIKI RYOHO 1+ στην Αθήνα/Βριλήσσια. Ένα δυνατό διήμερο με συντονισμούς στον 1ο βαθμό Usui Reiki Ryoho, διαλογισμοί, πρακτικές εφαρμογές, σώματα φωτός, ενεργειακά κέντρα ανθρώπου, ιαπωνικές τεχνικές, διατροφικές συμβουλές, ηχοδονήσεις, θεωρία και πολύ πρακτική στο φωτεινό μας χώρο στα Βριλήσσια (μετρό Δουκ. Πλακεντίας). Το πλέον ευεργετικό Σεμινάριο για όλους μας, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα, τρόπο ζωής. Αντιμετωπίστε άμεσα - στρες, - προβλήματα περιόδου, - ανήσυχο νου, - αρνητικότητα και άλλα πολλά! Επιλέξτε να συμμετέχετε σε ένα διήμερο αυτο-ανακάλυψης, γαλήνης και θεραπείας σε όλα τα επίπεδα... * 27 - 29 Οκτωβρίου: «Ειρηνική (δια)Τροφή, Ειρηνική Διαβίωση» Ανανεωτικό 2ήμερο στο αειφόρο, ειρηνικό κτήμα δημιουργίαςτης "Κιβωτού Κορογώνα" * 20 - 21 Οκτωβρίου: Pleiadian Lightwork 1 - Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες. Κάντε δώρο στον εαυτό σας και βιώστε αυτό το δυνατό και ιδιαίτερα πρακτικό και θεραπευτικό εργαστήριο στο χώρο μας στην Αθήνα (Βριλήσσια). περισσότερες πληροφορίες εδώ * 05 Οκτωβρίου: 20:00 - 21:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 06 Σεπτεμβρίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * από 20 Αυγούστου κατόπιν συμφωνία: Pleiadian Lightwork 1 - Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες,κάτω από την Πριγκίπισσα, αγριελιά, στην Κιβωτό Κορογώνα. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και βιώστε το πολύ δυνατό και ιδιαίτερα πρακτικό και θεραπευτικό εργαστήριο μέσα στον παράδεισο της Κιβωτού μας... περισσότερες πληροφορίες εδώ * από 20 Αυγούστου κατόπιν συμφωνία: USUI REIKI RYOHO 1+ & 2+ στην Κιβωτό Κορογώνα: Σας περιμένουν δύο δυνατά διήμερα με διαλογισμούς, πρακτικές εφαρμογές, σώματα φωτός, ενεργειακά κέντρα ανθρώπου, ιαπωνικές τεχνικές, διατροφικές συμβουλές, ηχοδονήσεις και φυσικά τις αντίστοιχες μυήσεις και συντονισμούς. Τα πλέον ευεργετικά σεμινάρια για όλους μας, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα, τρόπο ζωής. Usui Reiki Ryoho + * 11 - 20 Αυγούστου 2017: Ειρηνικό Ολιστικό Ευ Ζην Retreat - Εργαστήριο Εναλλακτικών Διακοπών στην Κιβωτό Κορογώνα.  «Θέλω να συμμετέχω σε δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ενότητες που εμπνέουν, υποστηρίουν και υπηρετούν την Ειρήνη στη ζωή μου, να συνδυάσω διακοπές & ξεγνοιασιά με βαθειά γνώση και εμπειρία, καλή παρέα, πνευματική, ψυχική & σωματική ανάταση μέσα στη φύση!»  Θέλεις; λεπτομέρειες εδώ. * 07 - 08 & 09 - 10 Αυγούστου: USUI REIKI RYOHO 1+ & 2+ στην Κιβωτό Κορογώνα: Σας περιμένουν δύο δυνατά διήμερα με διαλογισμούς, πρακτικές εφαρμογές, σώματα φωτός, ενεργειακά κέντρα ανθρώπου, ιαπωνικές τεχνικές, διατροφικές συμβουλές, ηχοδονήσεις και φυσικά τις αντίστοιχες μυήσεις και συντονισμούς. Τα πλέον ευεργετικά σεμινάρια για όλους μας, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα, τρόπο ζωής. Usui Reiki Ryoho + * 07 Αυγούστου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου (στην Κιβωτό Κορογώνα) Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ, όπως πάντα δωρεάν/δωρεά κατά επιλογή για ενίσχυση της Κιβωτού.. * 05 - 06 Αυγούστου: Pleiadian Lightwork 1 - Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες,κάτω από την Πριγκίπισσα, αγριελιά, στην Κιβωτό Κορογώνα. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και βιώστε το πολύ δυνατό και ιδιαίτερα πρακτικό και θεραπευτικό εργαστήριο μέσα στον παράδεισο της Κιβωτού μας... περισσότερες πληροφορίες εδώ * 08 Ιουλίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 24 - 25 Ιουνίου: USUI REIKI RYOHO 1+ στην Αθήνα. Ένα δυνατό διήμερο με συντονισμούς στον 1ο βαθμό Usui Reiki Ryoho, διαλογισμοί, πρακτικές εφαρμογές, σώματα φωτός, ενεργειακά κέντρα ανθρώπου, ιαπωνικές τεχνικές, διατροφικές συμβουλές, ηχοδονήσεις, θεωρία και πολύ πρακτική στο φωτεινό μας χώρο στα Βριλήσσια (μετρό Δουκ. Πλακεντίας). Το πλέον ευεργετικό Σεμινάριο για όλους μας, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα, τρόπο ζωής. Αντιμετωπίστε άμεσα - στρες, - προβλήματα περιόδου, - ανήσυχο νου, - αρνητικότητα και άλλα πολλά! Επιλέξτε να συμμετέχετε σε ένα διήμερο αυτο-ανακάλυψης, γαλήνης και θεραπείας σε όλα τα επίπεδα... * 09 Ιουνίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 03 – 05 Ιουνίου: «ειρηνική καλλιέργεια, ειρηνική (δια)τροφή» Ανανεωτικό 2ήμερο στο αειφόρο, ειρηνικό κτήμα δημιουργίαςτης "Κιβωτού Κορογώνα" * 13 - 14 Mαΐου: Γιορτή / Διαλογισμός Βεσάκ - Wesak festival στην Κιβωτό Κορογώνα στη Λακωνία. Δωρεάν/κατά βούληση προσφορά. Όσοι δεν είστε κοντά σε εμάς ή κοντά σε άλλη ομάδα μπορείτε να συντονιστείτε μαζί μας από τις 21:00 για μια ώρα περίπου. Επίσης, μπορείτε να πάρετε τον υπέροχο Διαλογισμό Ανάληψης ΙΑΜU No5 του Dr Stone σε MP3 από το House of Light και να ταξιδέψετε ψυχικά στην κοιλάδα ΒΕΣΑΚ στα Ιμαλάϊα... * 06 - 07 Μαΐου: Pleiadian Lightwork 1 - Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες. Κάντε δώρο στον εαυτό σας και βιώστε αυτό το δυνατό και ιδιαίτερα πρακτικό και θεραπευτικό εργαστήριο στο χώρο μας στην Αθήνα (Βριλήσσια). περισσότερες πληροφορίες εδώ * 14 – 17 Απριλίου: Το Πάσχα της Ειρήνης & της Ζωής στο κτήμα της «Κιβωτού Κορογώνα», Λακωνία, με δώρο 2 εκπαιδεύσεις για Ειρηνική Επικοινωνία και Συντονισμό στη Συλλογική Νοημοσύνη * 11 Απριλίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 12 Μαρτίου: 20:00 - 21:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 14 Φεβρουαρίου: 15th Annual World Sound Healing Day παγκόσμια ημέρα ηχοθεραπείας. Συντονιστείτε μαζί μας και μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη στις 12:00 τοπική ώρα... και όσοι βρίσκεστε κοντά μας στη Λακωνία, ελάτε στην Κιβωτό να συντονιστούμε παρέα! * 11 Φεβρουαρίου: 20:00 - 21:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 21 Ιανουαρίου: Η Πίτα των Ευχών - House of Light 2017 Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:30, στα Βριλήσσια, (ΜΕΤΡΟ Δουκ.Πλακεντίας). Αγαπημένοι φίλοι, σας προσκαλούμε με μεγάλη χαρά και προσμονή στην κοπή της βασιλόπιτάς μας το Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:30, στα Βριλήσσια, (ΜΕΤΡΟ Δουκ.Πλακεντίας). Η βασιλόπιτα των ευχών θα αποτελέσει την εστία της επανασύνδεσης μαζί σας και της ανταλλαγής ευχών από κοντά. * Καλά Χριστούγεννα και ένα τέλειο Νεό Έτος 2017 !!! 17 Δεκεμβρίου στις 20:00: Προετοιμασία για τα Χριστούγεννα ημέρα Σάββατο, στα Βριλήσσια, (ΜΕΤΡΟ Δουκ. Πλακεντίας). Αγαπημένοι φίλοι, σας προσκαλούμε με μεγάλη χαρά και προσμονή στην τελευταία μας συνάντηση για φέτος με μοίρασμα, διαλογισμό, τραγούδι παιχνίδια και ευχές. Όπως πάντα έχουμε και το χαριστικό μας παζάρι βιβλίου, οπότε φέρτε καλά και θετικά βιβλία που πιστεύετε πως αξίζουν να τα διαβάσουν και άλλοι και πάρτε εκείνο/α που σας ενδιαφέρουν εσάς. Συμμετοχή δωρεάν (υπάρχει για όσους θέλουν να συνεισφέρουν όπως πάντα το χρυσό κουτί). Για πληροφορίες, επιβεβαίωση και κράτηση θέσης στις συναντήσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε εγκαίρως τηλεφωνικά μαζί μας στο 6934 777 489  (cosmote) Οι θέσεις είναι περιορισμένες! πνευματικός συντονισμός σεμιναρίων:  αλέξανδρος m. pfaff & συνεργάτες του φωτός ©2006-2017 a. m. pfaff -  the HOUSE of LIGHT Hellas, http://www.house-of-light.gr ♥Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους (μαζί με σύνδεσμο link). ♥  Read more...

metatron_symbol__mandala

Τα ΝΕΑ του

HOUSE of LIGHT

ΕΜΕΙΣ

είμαστε

το κλειδί

στις θετικές αλλαγές

που αναμένουμε να δούμε

στον υπέροχο γαλάζιο πλανήτη!

Οι επόμενες μας συναντήσεις:

03 Δεκεμβρίου: 20:00 - 21:00 Διαλογισμός Πανσελήνου στην Αθήνα (Βριλήσσια), κατάλληλος για ΟΛΟΥΣ

19 Νοεμβρίου:  Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ στην Αθήνα. Ένα πολύ πρακτικό και οφέλιμο για όλους εργαστήριο, με τη μαρία α. αγγελή

Σας προτείνουμε:

ΝΕΟ:

Ο διαλογισμός 'ταξίδι' Δ9, «Η Θεία Αγάπη Διαλογισμός από τις Πλειάδες»

Πάντα επίκαιρο: To Μάθημα Αλληλογραφίας HOL ΜΑ Νο2: «Ο Οδηγός για την Κατανόηση των Σωμάτων Φωτός, {...}»

To Μάθημα Αλληλογραφίας HOL ΜΑ Νο3: «Το Πλήρες Εγχειρίδιο της Ραδιαισθησίας»

Λάβετε τελείως ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ τα δύο δυνατά βιβλία του Χρήστου Γεωργιάδη: "Ο Επαναστάτης της Φακής" & "Το Γάλα των Παιδιών"

Από τη σειρά των δωρεάν MP3 downloads:

mp3 No7: Επίκληση για ΘΕΙΑ Παρέμβαση

mp3 No S6: Maha Mrityunjaya Mantra "Tryambakam - Yajaamahe" για καλή υγεία & μακροζωία

rac_site_logo_www.house-of-light.gr

ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΤΩΡΑ! Θέλεις; ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ - απλά απόκτησε το RAC Raycleaner® ΤΩΡΑ μόνιμη ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Kέρδισε 31€ στο μεγάλο RAC Raycleaner®, κέρδισε 20€ στο μεσαίο RAC Raycleaner®, κέρδισε 9€ στο μικρό RAC Raycleaner® και ζήσε σε ένα ενεργοποιημένο και απαλλαγμένο από βλαβερή ακτινοβολία περιβάλλον, για πάντα!

Πάντα καίριο: Το μήνυμα από την Jeanne d'Arc d'Orleans

Το ULTIMATE ΗOL MP3: Το House of Light «Ultimate OM»: Για πολύ βαθιά χαλάρωση, ενεργοποίηση & συντονισμό των τσάκρας σας, θετικό επαναπρογραμματισμό του υποσυνείδητου νου, διαλογισμό, ψυχικά ταξίδια, εργασία φωτός αλλά επίσης και για εναλλακτικές θεραπείες. Αποκτείστε το τώρα και ξεχάστε όσα γνωρίζατε μέχρι τώρα στον τομέα αυτό!

HOL u-tube videos:

Channeling, Υπνωτισμός & οι Αποχρώσεις του Γκρι Δωρεάν μηνύματα και μαθήματα για επίκαιρα θέματα, δοσμένα με Αγάπη και Φως από τον Αλέξανδρο M. Pfaff (video 55min)

©2006-2017 αλέξανδρος m. pfaff -  the HOUSE of LIGHT Hellas, http://www.house-of-light.gr ♥
Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους
μαζί με σύνδεσμο link (διαβάστε τους Όρους Χρήσης & Λειτουργίας). ♥

Online χρήστες

Έχουμε 43 επισκέπτες σε σύνδεση
Creative Commons License
Copyright 2006-2017 the House of Light Hellas - all rights reserved - the House of Light Hellas by alexandros m. pfaff is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Greece License Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους (μαζί με σύνδεσμο link). Sie können alle Texte für nichtkommerzielle Zwecke frei nutzen, sofern die vollständige Referenz der Herkunftmit mit Link zur House of Light Webseite angegeben wird.
<>phone: +30 210 5616300 email: info@house-of-light.gr<>