Όροι χρήσης της ιστοσελίδας του House of Light Hellas  -  www.house-of-light.gr

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.house-of-light.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.house-of-light.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου:

Η χρήση και εφαρμογή των πληροφοριών και ασκήσεων που προσφέρονται στην ιστοσελίδα www.house-of-light.gr γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την ευθύνη του χρήστη.
Το House of Light δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους, άμεσες ή έμμεσες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες, εικόνες, σύμβολα κ.λπ. που προσφέρονται μέσα από την ιστοσελίδα έχουν προσεκτικά επιλεγεί, ελεγχθεί ή/και δημιουργηθεί με αγάπη και αγνή πρόθεση και προσφέρονται ‘ως έχουν’.
Το House of Light επίσης δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές από τη χρήση οποιουδήποτε υλικού ή αντικειμένων, όπως μαθημάτων αλληλογραφίας, διαλογισμών, ράβδων κ.λπ. Επισημάνεται πως με σωστή χρήση και καλή πρόθεση όλο το υλικό που προσφέρεται και διακινείται από το House of Light λειτουργεί θετικά και υποστηρικτικά στα πολλαπλά σωματικά επίπεδα του χρήστη (φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό, ψυχικό, πνευματικό) για επίτευξη καλύτερης ισορροπίας σε όλα τα επίπεδα. Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες υλικού (περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και των προϊόντων όπως διαλογισμοί, μαθήματα αλληλογραφίας κ.λπ.) δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Το House of Light δε φέρει ουδεμία ευθύνη μια και η χρήση ή/και εφαρμογή του παρεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες υλικού εναπόκειται στη δική τους διακριτική ευχέρεια κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους ελεύθερη επιλογή.
Το House of Light δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για υλικό που αποστέλλεται σε εμάς χωρίς συμφωνία ή/και χωρίς να το έχουμε ζητήσει. Σε τέτοιες περιπτύσσεις θεωρείται πως ο αποστολέας παραδίδει άδεια χρήσης του υλικού και συμφωνεί για τη χρήση του από εμάς για σκοπούς επιμόρφωσης και διδασκαλίας, χωρίς να μπορούν να γίνουν δεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για πνευματικά δικαιώματα.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) σε όλο το υλικό της ιστοσελίδας (κείμενα και πληροφορίες, εικόνες, γραφιστικά, σχέδια, διαλογισμούς, CDs & MP3s, δωρεάν downloads, μαθήματα αλληλογραφίας κ.λπ.) ανήκουν στον αλέξανδρο m. pfaff - the HOUSE of LIGHT Hellas.

Άδεια Χρήσης:

Γεννικά:
Για όλα τα προϊόντα δημιουργημένα από το House of Light απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγογή στο σύνολό τους ή τμημάτων τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση, διασκευή ή εκμετάλλευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διευθνείς διατάξεις (v. 2121/1993, v. 100/1975).

Ειδικά:
Το HOUSE of LIGHT επιτρέπει ωστόσο την ελεύθερη χρήση του αναρτημένου στην ιστοσελίδα υλικού ΜΟΝΟ για μη κερδοσκοπικούς και μη επαγγελματικούς σκοπούς και κατόπιν αναφοράς των πλήρων στοιχείων προέλευσής τους μαζί με συντόμευση (link). Παράδειγμα:

©2006-2017 αλέξανδρος m. pfaff - the HOUSE of LIGHT Hellas, http://www.house-of-light.gr

Η παραχώρηση αυτή σε καμία περίπτωση δε μεταφέρει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε τρίτα άτομα και αποτελεί απλώς παραχώρησης καλής θέλησης από την πλευρά μας για να διοχετευτούν σημαντικές για τη συλλογική εξέλιξη πληροφορίες σε περισσότερους ανθρώπους.
Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αναρτημένο υλικό ή προϊόντα/υλικό δημιουργημένο από το House of Light για επαγγελματικό ή κερδοσκοπικό σκοπό (π.χ. σεμινάρια, εργαστήρια, φεστιβάλ κ.λπ.), παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας για σχετική γραπτή άδεια χρήσης.
Η προσφορά χρήσης αναρτημένου υλικού για μη κερδοσκοπικούς και μη επαγγελματικούς σκοπούς ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για υλικό στο οποίο υπάρχουν δικαιώματα τρίτων (π.χ. εικόνες). Υλικό τρίτων φέρει τα αντίστοιχα στοιχεία στη λεζάντα ή/και σχετικό σύνδεσμο. Για τη χρήση του υλικού αυτού παρακαλώ απευθυνθείτε και επικοινωνείστε απευθείας με τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων/copyrights.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους (links):

Το House of Light δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων που συνδέονται με hyperlink (‘δεσμό’) μέσα από την ιστοσελίδα του House of Light ούτε και οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης με ελεύθερή του επιλογή και δική του ευθύνη μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές. Επίσης η τοποθέτηση συνδέσμων σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου τους. Δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε μέσω hyperlink.

Εγγύηση Ποιότητας Προϊόντων:

Το House of Light εγγυείται λεπτομερή έλεγχο όλου του υλικού & προϊόντων που διακινεί, είτε αυτό είναι ψηφιακό υλικό (διδασκαλίας, διαλογισμοί κ.λπ.), είτε αντικείμενα και άλλα προϊόντα όπως CDs, ράβδοι κ.λπ. Για όλα τα προϊόντα του House of Light ισχύουν οι νόμιμοι χρόνοι εγγύησης.

Τιμές:

Όλα τα προϊόντα χρεώνονται στον αγοραστή με τις τιμές που αναφέρονται την ημέρα της συναλλαγής. Όλες οι τιμές που εμφανίζονται είναι σε Ευρώ.
Όλες οι τιμές σχετίζονται μόνο με το αναφερόμενο προϊόν και δε συμπεριλαμβάνουν άλλες υπηρεσίες ή αντικείμενα, όπως πακετάρισμα, κόστη αποστολής κ.λπ..
Πριν την πληρωμή ειδικών υπηρεσιών συμφωνείται το τελικό ποσό με το χρήστη/πελάτη τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email).
Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται και οι υπηρεσίες εξ αποστάσεως εφαρμόζονται στο χρήστη/πελάτη ύστερα από προπληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω του House of Light eshop.

Αλλαγές/Επιστροφές:

Αλλαγές/επιστροφές υλικού μελέτης και σπουδής, μουσικών CDs, διαλογισμών κ.λπ. δε γίνονται δεκτές.
Όλα τα άλλα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής από τον πελάτη, μόνο μέσα στη γνήσια τους συσκευασία και χωρίς να έχουν ανοιχτεί. Για το RAC® Raycleaner υπάρχει ειδική ρύθμιση: Δίνουμε τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων μέχρι και έξη (6) εβδομάδες μετά την αγορά (παραλαβή) και χρήση του! Το House of Light δε φέρει καμία ευθύνη για προϊόντα που έχουν επιστρέφονται σε εμάς χωρίς προειδοποίηση.

Κόστη Αποστολής:

Όλα τα κόστη αποστολής επιβαρύνουν το χρήστη/πελάτη. Σε περίπτωση επιστροφής ο πελάτης μπορεί να επιβαρυνθεί με ένα μικρό ποσό για τα διαδικαστικά. Σε περίπτωση αλλαγής ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

Τρόποι πληρωμής συνεδριών:

Πριν την οποιαδήποτε συνεδρία συμφωνείται το είδος της συνεδρίας και η τιμή (σύμφωνα με τις αναρτημένες τιμές στην ιστοσελίδα του House of Light).

Συνεδρίες από απόσταση, τηλεφωνικές και μέσω διαδικτύου:

Καταβάλλεται όλο το συμφωνηθέν ποσό πριν τη συνεδρία σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (House of Light eshop).

Συνεδρίες με φυσική παρουσία:

Προκαταβολή:
Καταβάλλεται το ήμισυ του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω του eshop πριν τη συνεδρία.
Εξόφληση:
Όσοι έρχονται για πρώτη φορά εξοφλούν το υπόλοιπο ποσό πριν ξεκινήσει η συνεδρία.
Τακτικοί πελάτες εξοφλούν όλο το ποσό πριν ή μετά τη συνεδρία.
Ακυρώσεις:
Ακυρώσεις ραντεβού γίνονται δεκτές έως 24 ώρες πριν τη συνάντηση με επιστροφή της προκαταβολής.
Για ακυρώσεις μέχρι 2 ώρες πριν το ραντεβού η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Για ακυρώσεις λιγότερο από 2 ώρες πριν το ραντεβού και σε περίπτωση μη εμφάνισης χρεώνεται ολόκληρη η συνεδρία (μιας ώρας).
Σε περίπτωση μη εμφάνισης, καταβάλλεται όλο το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό.
Σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά μας, η προκαταβολή επιστρέφεται. Εφόσον το ραντεβού μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία, η προκαταβολή, κατόπιν συμφωνίας, κρατείται.

Τρόποι πληρωμής σεμιναρίων:
Προκαταβολή:

Όλοι οι μαθητές καταβάλλουν ανάλογα με το σεμινάριο την αντίστοιχη προκαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω του eshop.
Εξόφληση:
Εξόφληση του υπόλοιπου πόσου γίνεται την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου.
Ακυρώσεις:
Ακυρώσεις γίνονται δεκτές έως 7 ημέρες πριν το σεμινάριο με επιστροφή της προκαταβολής. Για σεμινάρια/εργαστήρια εκτός Αθηνών η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Για ακυρώσεις από 6 ημέρες πριν το σεμινάριο η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του σεμιναρίου για οποιοδήποτε λόγο η προκαταβολή επιστρέφεται ή, εφόσον συμφωνηθεί, κρατείται για την επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής.

*Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
για πληρωμές από Ελλάδα:

μαρία αγγελή
Alpha Bank
SWIFT/BIC: CRBAGRAA
IBAN: GR76 0140 2040 2040 02101011003

για πληρωμές από Γερμανία και άλλες χώρες:
alexander pfaff
Postbank Hannover
SWIFT/BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE62 25010030 0806970305

Παρακαλούμε να κρατήσετε και να φέρετε μαζί σας το καταθετήριο, την απόδειξη του ATM ή την απόδειξη της ηλεκτρονικής σας πληρωμής.

Μεταβατικές Διατάξεις:
Το House of Light διατηρεί κάθε δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Επαρκεί η απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το γερμανικό δίκαιο, αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια του Ανοβέρου, Γερμανία.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Στη διαδικασία επίσκεψης στην ιστοσελίδα του House of Light/eshop καταγράφονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και διάρκεια της επίσκεψής σας καθώς και στοιχεία σχετικά με το provider σας, ip-address κ.λπ. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς για σκοπούς στατιστικής. Κάθε χρήστης παραμένει πλήρως ανώνυμος!
Προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, τηλέφωνο κ.λπ. αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση δικών σας παραγγελιών και αιτημάτων. Τα στοιχεία αυτά δε δίνονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους!

Απόψεις - Ιδέες - Εμπειρίες - Κείμενα Μελών

Τα αναρτημένα κείμενα καθρεπτίζουν αποκλειστικά και μόνο απόψεις, ιδέες και εμπειρίες των συγγραφέων και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις και φιλοσοφίες του House of Light

Πριν προχωρήσετε παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τους όρους συμμετοχής σε οποιαδήποτε υπηρεσία του House of Light.gr

Όροι Χρήσης & Συμμετοχής για το Τμήμα Εμπειριών & Απόψεων

Οδηγίες σχετικά με τη φόρμα και ύφος των κειμένων:

- Παρακαλούμε τα κείμενα να είναι σε καλή ορθογραφία και να τηρούν όλους τους κανόνες καλής έκφρασης και διατύπωσης λόγου.
- Αυτό σημαίνει πως δε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αρνητικές κριτικές (όλες οι φράσεις με το ρήμα ΕΙΝΑΙ και αρνητική κατάληξη!) και όταν αναφέρονται σε τρίτους (άτομα, οργανισμούς, σχολές κλπ.), δεν θα πρέπει να ονομαστούν επί τούτου.
- Αναφορές ή αποσπάσματα κειμένων άλλων συγγραφέων θα πρέπει να φαίνονται καθαρά στο κείμενο.


Πριν αναρτήσετε λοιπόν το κείμενό σας:


- Ελέγξτε καλά εάν εσείς είστε εντάξει και ενάρετοι από όλες τις πλευρές σε ό,τι αφορά το κείμενό σας. 

- Ελέγξτε καλά το κίνητρό σας (θέλετε να μοιραστείτε πραγματικά και ανιδιοτελούς ή θέλετε προβολή, δικό σας συμφέρον ίσως ακόμα και εις βάρος άλλων;) για να αποφευχθούν τυχόν αρνητικά φορτισμένες εκτοξεύσεις σε επίπεδο κουτσομπολιού που απλά θα είναι άστοχη και χαμένη ενέργεια όλων μας διότι θα σβησθούν άμεσα!

- Σιγουρευτείτε πως το κείμενό σας έχει αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση, μοίρασμα κλπ. και όχι την προβολή ή διαφήμιση άλλου Site ή οποιασδήποτε επιχείρησης. (Σε περίπτωση ενδιαφέροντος διαφήμισης μέσω link, παρακαλώ επικοινωνείστε ευθέως μαζί μας.)

- Το κάθε κείμενο θα πρέπει να φέρει την υπογραφή σας. Εφόσον πρόκειται για κάποια ιδιαίτερα προσωπική εμπειρία και δε θέλετε να φανεί το όνομά σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ψευδώνυμο. Συνιστούμε όμως σε τέτοια περίπτωση να προτιμίσετε μια περιγραφή σε τρίτο πρόσωπο αντί να υπογράφεται με ψευδώνυμο.

- Σιγουρευτείτε πως έχετε την πνευματική ιδιοκτησία του κείμενο ή, εφόσον χρησιμοποιείται αποσπάσματα άλλων, να συμπεριλάβει τα απαραίτητα στοιχεία του συγγραφέα.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Με την αποστολή κειμένου στο House of Light δηλώνεται πως έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους άνω όρους και πως εσείς είστε κάτοχοι της πνευματικής ιδιοκτησίας του κειμένου.

Η ομάδα σύνταξης του House of Light επιφυλάσσει το κάθε δικαίωμα να σβήσει αρχεία εάν δεν τηρούνται οι άνω όροι ή υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι για αυτό.

To House of Light δε φέρνει καμία ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων!

Usui Reiki Ryoho +

Usui Reiki Ryoho +

Συστημική Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Επικοινωνία

metatron__mandala

Σύνδεση-Εγγραφή Μελών & newsletter

Πριν γραφτείτε ως μέλος, παρακαλώ διαβάστε τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας όπως αυτοί αναγράφονται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Σεμινάρια και Συναντήσεις

Πρόγραμμα Σεμιναρίων HOUSE of LIGHT  Σεμινάρια & Συναντήσεις   Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες του House of Light, η Εργασία Φωτός σε ομάδες συνεχίζεται και στο 2017 δυναμικά!   Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε στο μονοπάτι της αυτογνωσίας και της Ανάληψης προσκαλείσθε σε συμμετοχή στις συναντήσεις στο House of Light, και συνεχίζουμε λόγω της δύσκολης εποχής για τη χώρα μας, με πολύ μειωμένες τιμές και επιπλέον εκπτώσεις σε άνεργους, φοιτητές και ζευγάρια... :-) Αγαπητοί φίλοι, κατόπιν επιθυμίας ανθρώπων του βορά προγραμματίζουμε να σας έλθουμε για σεμινάρια και εργαστήρια και στη Θεσσαλονίκη! Το πρόγραμμα που έχουμε σκεφτεί συμπεριλαμβάνει το κλασικό Usui Reiki Ryoho, Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες, Μαθήματα Ανάληψης και Συστημική Αναπαράσταση, Ραδιαισθησία κ.ά. Όσοι ενδιαφέρεστε για συμμετοχή και συνεργασία μαζί μας στείλτε ένα μήνυμα - email ή καλέστε μας τηλεφωνικά για να σχηματίσουμε ομάδα. Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου: 20:30 Γιορτινή Συνάντηση Θα δημιουργήσουμε κάρτες με ευχές, θα τραγουδήσουμε όμορφα τραγούδια ημερών, θα κάνουμε παιχνίδια ενηλίκων και έναν διαλογισμό για θεραπεία, ενότητα και ειρήνη στον πλανήτη μας.Επίσης θα μπορείτε να διαλέξετε  χειροτεχνίες φτιαγμένες με πολύ Αγάπη και μεράκι και άλλα δωράκια κρυστάλλους, εκκρεμή, ράβδους, αρωματικά στικ αλλά και αγνά προϊόντα από τη μητέρα φύση στο μικρό μας χριστουγεννιάτικο παζάρι. Και, όπως πάντα, μας περιμένουν βιβλία στο ανταλλακτικό, χαριστικό παζάρι βιβλίων για/από το οποίο μπορείτε και να πάρετε, και να προσθέσετε όποιο/α βιβλίο/α θέλετε (εκείνα που θέλετε να φέρετε ας είναι φωτεινά, βιβλία με θετικό αντίκτυπο στον αναγνώστη και όχι σκοτεινές νουβέλες και βιβλία με αρνητικό περιεχόμενο)... (δωρεάν/προσφορά στο χρυσό κουτί) * 03 Δεκεμβρίου: 20:00 - 21:00 Διαλογισμός Πανσελήνου στην Κιβωτό Κορογώνα. Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ, δωρεάν/προσφορά. * 19 Νοεμβρίου:  Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ στην Αθήνα. Ένα πολύ πρακτικό και οφέλιμο για όλους εργαστήριο, με τη μαρία α. αγγελή * 04 Νοεμβρίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου στα Αθήνα/Βριλήσσια. Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ, δωρεάν/προσφορά * 04 - 05 Νοεμβρίου: USUI REIKI RYOHO 1+ στην Αθήνα/Βριλήσσια. Ένα δυνατό διήμερο με συντονισμούς στον 1ο βαθμό Usui Reiki Ryoho, διαλογισμοί, πρακτικές εφαρμογές, σώματα φωτός, ενεργειακά κέντρα ανθρώπου, ιαπωνικές τεχνικές, διατροφικές συμβουλές, ηχοδονήσεις, θεωρία και πολύ πρακτική στο φωτεινό μας χώρο στα Βριλήσσια (μετρό Δουκ. Πλακεντίας). Το πλέον ευεργετικό Σεμινάριο για όλους μας, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα, τρόπο ζωής. Αντιμετωπίστε άμεσα - στρες, - προβλήματα περιόδου, - ανήσυχο νου, - αρνητικότητα και άλλα πολλά! Επιλέξτε να συμμετέχετε σε ένα διήμερο αυτο-ανακάλυψης, γαλήνης και θεραπείας σε όλα τα επίπεδα... * 27 - 29 Οκτωβρίου: «Ειρηνική (δια)Τροφή, Ειρηνική Διαβίωση» Ανανεωτικό 2ήμερο στο αειφόρο, ειρηνικό κτήμα δημιουργίαςτης "Κιβωτού Κορογώνα" * 20 - 21 Οκτωβρίου: Pleiadian Lightwork 1 - Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες. Κάντε δώρο στον εαυτό σας και βιώστε αυτό το δυνατό και ιδιαίτερα πρακτικό και θεραπευτικό εργαστήριο στο χώρο μας στην Αθήνα (Βριλήσσια). περισσότερες πληροφορίες εδώ * 05 Οκτωβρίου: 20:00 - 21:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 06 Σεπτεμβρίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * από 20 Αυγούστου κατόπιν συμφωνία: Pleiadian Lightwork 1 - Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες,κάτω από την Πριγκίπισσα, αγριελιά, στην Κιβωτό Κορογώνα. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και βιώστε το πολύ δυνατό και ιδιαίτερα πρακτικό και θεραπευτικό εργαστήριο μέσα στον παράδεισο της Κιβωτού μας... περισσότερες πληροφορίες εδώ * από 20 Αυγούστου κατόπιν συμφωνία: USUI REIKI RYOHO 1+ & 2+ στην Κιβωτό Κορογώνα: Σας περιμένουν δύο δυνατά διήμερα με διαλογισμούς, πρακτικές εφαρμογές, σώματα φωτός, ενεργειακά κέντρα ανθρώπου, ιαπωνικές τεχνικές, διατροφικές συμβουλές, ηχοδονήσεις και φυσικά τις αντίστοιχες μυήσεις και συντονισμούς. Τα πλέον ευεργετικά σεμινάρια για όλους μας, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα, τρόπο ζωής. Usui Reiki Ryoho + * 11 - 20 Αυγούστου 2017: Ειρηνικό Ολιστικό Ευ Ζην Retreat - Εργαστήριο Εναλλακτικών Διακοπών στην Κιβωτό Κορογώνα.  «Θέλω να συμμετέχω σε δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ενότητες που εμπνέουν, υποστηρίουν και υπηρετούν την Ειρήνη στη ζωή μου, να συνδυάσω διακοπές & ξεγνοιασιά με βαθειά γνώση και εμπειρία, καλή παρέα, πνευματική, ψυχική & σωματική ανάταση μέσα στη φύση!»  Θέλεις; λεπτομέρειες εδώ. * 07 - 08 & 09 - 10 Αυγούστου: USUI REIKI RYOHO 1+ & 2+ στην Κιβωτό Κορογώνα: Σας περιμένουν δύο δυνατά διήμερα με διαλογισμούς, πρακτικές εφαρμογές, σώματα φωτός, ενεργειακά κέντρα ανθρώπου, ιαπωνικές τεχνικές, διατροφικές συμβουλές, ηχοδονήσεις και φυσικά τις αντίστοιχες μυήσεις και συντονισμούς. Τα πλέον ευεργετικά σεμινάρια για όλους μας, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα, τρόπο ζωής. Usui Reiki Ryoho + * 07 Αυγούστου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου (στην Κιβωτό Κορογώνα) Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ, όπως πάντα δωρεάν/δωρεά κατά επιλογή για ενίσχυση της Κιβωτού.. * 05 - 06 Αυγούστου: Pleiadian Lightwork 1 - Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες,κάτω από την Πριγκίπισσα, αγριελιά, στην Κιβωτό Κορογώνα. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και βιώστε το πολύ δυνατό και ιδιαίτερα πρακτικό και θεραπευτικό εργαστήριο μέσα στον παράδεισο της Κιβωτού μας... περισσότερες πληροφορίες εδώ * 08 Ιουλίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 24 - 25 Ιουνίου: USUI REIKI RYOHO 1+ στην Αθήνα. Ένα δυνατό διήμερο με συντονισμούς στον 1ο βαθμό Usui Reiki Ryoho, διαλογισμοί, πρακτικές εφαρμογές, σώματα φωτός, ενεργειακά κέντρα ανθρώπου, ιαπωνικές τεχνικές, διατροφικές συμβουλές, ηχοδονήσεις, θεωρία και πολύ πρακτική στο φωτεινό μας χώρο στα Βριλήσσια (μετρό Δουκ. Πλακεντίας). Το πλέον ευεργετικό Σεμινάριο για όλους μας, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα, τρόπο ζωής. Αντιμετωπίστε άμεσα - στρες, - προβλήματα περιόδου, - ανήσυχο νου, - αρνητικότητα και άλλα πολλά! Επιλέξτε να συμμετέχετε σε ένα διήμερο αυτο-ανακάλυψης, γαλήνης και θεραπείας σε όλα τα επίπεδα... * 09 Ιουνίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 03 – 05 Ιουνίου: «ειρηνική καλλιέργεια, ειρηνική (δια)τροφή» Ανανεωτικό 2ήμερο στο αειφόρο, ειρηνικό κτήμα δημιουργίαςτης "Κιβωτού Κορογώνα" * 13 - 14 Mαΐου: Γιορτή / Διαλογισμός Βεσάκ - Wesak festival στην Κιβωτό Κορογώνα στη Λακωνία. Δωρεάν/κατά βούληση προσφορά. Όσοι δεν είστε κοντά σε εμάς ή κοντά σε άλλη ομάδα μπορείτε να συντονιστείτε μαζί μας από τις 21:00 για μια ώρα περίπου. Επίσης, μπορείτε να πάρετε τον υπέροχο Διαλογισμό Ανάληψης ΙΑΜU No5 του Dr Stone σε MP3 από το House of Light και να ταξιδέψετε ψυχικά στην κοιλάδα ΒΕΣΑΚ στα Ιμαλάϊα... * 06 - 07 Μαΐου: Pleiadian Lightwork 1 - Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες. Κάντε δώρο στον εαυτό σας και βιώστε αυτό το δυνατό και ιδιαίτερα πρακτικό και θεραπευτικό εργαστήριο στο χώρο μας στην Αθήνα (Βριλήσσια). περισσότερες πληροφορίες εδώ * 14 – 17 Απριλίου: Το Πάσχα της Ειρήνης & της Ζωής στο κτήμα της «Κιβωτού Κορογώνα», Λακωνία, με δώρο 2 εκπαιδεύσεις για Ειρηνική Επικοινωνία και Συντονισμό στη Συλλογική Νοημοσύνη * 11 Απριλίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 12 Μαρτίου: 20:00 - 21:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 14 Φεβρουαρίου: 15th Annual World Sound Healing Day παγκόσμια ημέρα ηχοθεραπείας. Συντονιστείτε μαζί μας και μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη στις 12:00 τοπική ώρα... και όσοι βρίσκεστε κοντά μας στη Λακωνία, ελάτε στην Κιβωτό να συντονιστούμε παρέα! * 11 Φεβρουαρίου: 20:00 - 21:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 21 Ιανουαρίου: Η Πίτα των Ευχών - House of Light 2017 Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:30, στα Βριλήσσια, (ΜΕΤΡΟ Δουκ.Πλακεντίας). Αγαπημένοι φίλοι, σας προσκαλούμε με μεγάλη χαρά και προσμονή στην κοπή της βασιλόπιτάς μας το Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:30, στα Βριλήσσια, (ΜΕΤΡΟ Δουκ.Πλακεντίας). Η βασιλόπιτα των ευχών θα αποτελέσει την εστία της επανασύνδεσης μαζί σας και της ανταλλαγής ευχών από κοντά. * Καλά Χριστούγεννα και ένα τέλειο Νεό Έτος 2017 !!! 17 Δεκεμβρίου στις 20:00: Προετοιμασία για τα Χριστούγεννα ημέρα Σάββατο, στα Βριλήσσια, (ΜΕΤΡΟ Δουκ. Πλακεντίας). Αγαπημένοι φίλοι, σας προσκαλούμε με μεγάλη χαρά και προσμονή στην τελευταία μας συνάντηση για φέτος με μοίρασμα, διαλογισμό, τραγούδι παιχνίδια και ευχές. Όπως πάντα έχουμε και το χαριστικό μας παζάρι βιβλίου, οπότε φέρτε καλά και θετικά βιβλία που πιστεύετε πως αξίζουν να τα διαβάσουν και άλλοι και πάρτε εκείνο/α που σας ενδιαφέρουν εσάς. Συμμετοχή δωρεάν (υπάρχει για όσους θέλουν να συνεισφέρουν όπως πάντα το χρυσό κουτί). Για πληροφορίες, επιβεβαίωση και κράτηση θέσης στις συναντήσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε εγκαίρως τηλεφωνικά μαζί μας στο 6934 777 489  (cosmote) Οι θέσεις είναι περιορισμένες! πνευματικός συντονισμός σεμιναρίων:  αλέξανδρος m. pfaff & συνεργάτες του φωτός Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους (μαζί με σύνδεσμο link / δείτε τους όρους χρήσης & λειτουργείας). ♥  Read more...

metatron_symbol__mandala

Τα ΝΕΑ του

HOUSE of LIGHT

ΕΜΕΙΣ

είμαστε

το κλειδί

στις θετικές αλλαγές

που αναμένουμε να δούμε

στον υπέροχο γαλάζιο πλανήτη!

Οι επόμενες μας συναντήσεις:

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου: 20:30 Γιορτινή Συνάντηση με τραγούδι, παιχνίδια ενηλίκων, δξημιουργία καρτών, διαλογισμό, παζάρι κ.ά.πολλά! (donation based)

Σας προτείνουμε:

ΝΕΟ:

Ο διαλογισμός 'ταξίδι' Δ9, «Η Θεία Αγάπη Διαλογισμός από τις Πλειάδες»

Πάντα επίκαιρο: To Μάθημα Αλληλογραφίας HOL ΜΑ Νο2: «Ο Οδηγός για την Κατανόηση των Σωμάτων Φωτός, {...}»

To Μάθημα Αλληλογραφίας HOL ΜΑ Νο3: «Το Πλήρες Εγχειρίδιο της Ραδιαισθησίας»

Λάβετε τελείως ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ τα δύο δυνατά βιβλία του Χρήστου Γεωργιάδη: "Ο Επαναστάτης της Φακής" & "Το Γάλα των Παιδιών"

Από τη σειρά των δωρεάν MP3 downloads:

mp3 No7: Επίκληση για ΘΕΙΑ Παρέμβαση

mp3 No S6: Maha Mrityunjaya Mantra "Tryambakam - Yajaamahe" για καλή υγεία & μακροζωία

rac_site_logo_www.house-of-light.gr

ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΤΩΡΑ! Θέλεις; ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ - απλά απόκτησε το RAC Raycleaner® ΤΩΡΑ μόνιμη ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Kέρδισε 31€ στο μεγάλο RAC Raycleaner®, κέρδισε 20€ στο μεσαίο RAC Raycleaner®, κέρδισε 9€ στο μικρό RAC Raycleaner® και ζήσε σε ένα ενεργοποιημένο και απαλλαγμένο από βλαβερή ακτινοβολία περιβάλλον, για πάντα!

Πάντα καίριο: Το μήνυμα από την Jeanne d'Arc d'Orleans

Το ULTIMATE ΗOL MP3: Το House of Light «Ultimate OM»: Για πολύ βαθιά χαλάρωση, ενεργοποίηση & συντονισμό των τσάκρας σας, θετικό επαναπρογραμματισμό του υποσυνείδητου νου, διαλογισμό, ψυχικά ταξίδια, εργασία φωτός αλλά επίσης και για εναλλακτικές θεραπείες. Αποκτείστε το τώρα και ξεχάστε όσα γνωρίζατε μέχρι τώρα στον τομέα αυτό!

HOL u-tube videos:

Channeling, Υπνωτισμός & οι Αποχρώσεις του Γκρι Δωρεάν μηνύματα και μαθήματα για επίκαιρα θέματα, δοσμένα με Αγάπη και Φως από τον Αλέξανδρο M. Pfaff (video 55min)

©2006-2017 αλέξανδρος m. pfaff -  the HOUSE of LIGHT Hellas, http://www.house-of-light.gr ♥
Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους
μαζί με σύνδεσμο link (διαβάστε τους Όρους Χρήσης & Λειτουργίας). ♥

Online χρήστες

Έχουμε 27 επισκέπτες σε σύνδεση
Creative Commons License
Copyright 2006-2017 the House of Light Hellas - all rights reserved - the House of Light Hellas by alexandros m. pfaff is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Greece License Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους (μαζί με σύνδεσμο link). Sie können alle Texte für nichtkommerzielle Zwecke frei nutzen, sofern die vollständige Referenz der Herkunftmit mit Link zur House of Light Webseite angegeben wird.
<>phone: +30 210 5616300 email: info@house-of-light.gr<>