metatron_symbol__mandala

Η Μεγάλη Επίκληση


(σύντομη εκδοχή)

Η γνήσια εκδοχή
της Μεγάλης Επίκλησης δόθηκε από το Lord Maitreya, τον Πλανητικό Χριστό το 1945. Είναι μια από τις ισχυρότερες προσευχές που έχουν ποτέ δοθεί στους εργάτες του φωτός και στη νέα ομάδα των υπηρετών του κόσμου.
Η απαγγελία του συνιστάται από τις Ιεραρχίες να γίνεται στη σύντομη της εκδοχή μετά από το Μάντραμ της Ψυχής, κάθε φορά όταν ξεκινάμε πνευματική εργασία ή κατά τη διάρκειά της και, κατά προτίμηση, επίσης σε καθημερινή βάση. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεγάλη Επίκληση σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού Lucis Trust: http://www.lucistrust.org/en/service_activities/the_great_invocation__1) Στο House of Light έχουμε κάνει μια μικρή αλλαγή στο δεύτερο μέρος μια και κατά την δική μας γνώση δε θα έλθει κανείς σωτήρας αυτοπροσώπος, αλλά αυτό που αναφέρεται ως δευτέρα παρουσία θα λάβει χώρα μέσω της γεννήσεως του Χριστού μέσα στους ίδιους τους ανθρώπους, δηλαδή με την απόκτηση της Χριστο-συνείδησης σε μαζικό επίπεδο...

Η γνήσια Μεγάλη Επίκληση στη σύντομη εκδοχή είναι η εξής:


Από την Εστία του Φωτός, μέσα στη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως στις διάνοιες των ανθρώπων,

Ας κατέβει το Φως επάνω στη Γη.

Από την Εστία της Αγάπης, μέσα στην Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί η Αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων,

Είθε ο Χριστός να γυρίσει (να γεννηθεί σε κάθε άνθρωπο / εκδοχή του House of Light*1) στη ΓΗ.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ας καθοδηγεί ο σκοπός τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων,

Ο σκοπός τον οποίο οι Δάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί

Κι είθε να σφραγίσει τη θύρα όπου ενοικεί το κακό (την πύλη του κακού*2)!

Είθε το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη,
να αποκαταστήσουν το Σχέδιο επάνω στη ΓΗ.


*1 μετατροπή από το House of Light

*2 μη ακριβής μεταφράση που μέχρι τώρα έχει δημοσιευτεί και ανατυπωθεί ακόμα και στα βιβλία του Lucis Trust. Δείτε πιο κάτω μερικές σκέψεις μας πάνω στο θέμα αυτό...

Η Νέα Μεγάλη Επίκληση της Ανώτερης Οκτάβας της Εποχής του Υδροχόου του Lord Maitreya:

Λόγο των αλλαγών στην εξέλιξη του πλανήτη συνιστάται από τις Ιεραρχίες πλέων (και) η νέα εκδοχή. Ακολουθεί η διοχετευμένη από το I AM University εκδοχή της νέας, αναβαθμισμένης Μεγάλης Επίκλησης της Ανώτερης Οκτάβας για την Εποχή του Υδροχόου:


Από τη Φλόγα της Σοφίας που καίει στο βωμό του Αγίου Πνεύματος,

Ας διαχυθεί Σοφία στους Θαλάμους της Σοφίας της Τριπλής Φλόγας που καίει στο Στήθος των Γυναικών και Ανδρών,

Ας Περιτυλίξει η Σοφία του Αγίου Πνεύματος ολόκληρη τη Γη!


Από τη Φλόγα της Αγάπης που καίει στο βωμό του Χριστού,

Ας διαχυθεί Αγάπη στους Θαλάμους της Αγάπης της Τριπλής Φλόγας που καίει στο Στήθος των Γυναικών και Ανδρών,

Ας Επιστρέψει η Αγάπη του Χριστού στη Γη!


Από τη Φλόγα της Θέλησης και Δύναμης που καίει στο βωμό του Θεού,

Ας διαχυθεί η Θέληση του Θεού στους Θαλάμους της Θέλησης και Δύναμης της Τριπλής Φλόγας που καίει στο Στήθος των Γυναικών και Ανδρών,

Ας Εκδηλωθεί η Θέληση του Θεού στη Γη!


Από τις Τρίπτυχες Καρδιές των Υιών και Θυγατέρων του Θεού, απεσταλμένων για να Φέρουν τον Παράδεισο στη Γη,

Ας Σκέφτονται οι Νόες των Ανθρώπων Μόνο τις Σκέψεις του Θεού!

Ας δίνουν οι Καρδιές των Ανθρώπων Μόνο την Αγάπη του Χριστού!

Ας Είναι τα Χέρια των Ανθρώπων Μόνο η Δράση του Αγίου Πνεύματος στη Γη!

Ας Αποκαταστήσουν ο Θεός, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα το Θείο Σχέδιο στη Γη!

Om Om Om


Αγαπητοί φίλοι,

έχω παρακολουθήσει την εκτεταμένη ενασχόληση αγαπητών προσώπων σχετικά με τη Μεγάλη Επίκληση και θα ήθελα να μοιραστώ δύο τρείς σκέψεις μαζί σας:

Με εκπλήσσει κάπως πως υπάρχει τόσο πολύ ενέργεια διοχετευμένη σε τόσο ασήμαντα πράγματα όπως εάν παραμείνει το τέλος της Μεγάλης Επίκλησης στα Ελληνικά ως έχει, δηλαδή με την «πύλη» ή εάν θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλαχτεί σε «θύρα». Δεν έχει πραγματικά καμία σημασία για το αποτέλεσμα, δηλαδή το να ‘σφραγιστεί’ αυτό που εμποδίζει την ανθρωπότητα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο! Επίσης μοιάζει σαν η συνελεύσεις και συζητήσεις των παλαιών καιρών, των φαρισαίων που αντί να εστιάζουν στα σημαντικά, δηλαδή την ατομική πρόοδο του καθενός και μέσα από αυτό στο συλλογικό καλό, παρέμεναν σε ασήμαντες λεπτομέρειες, χάνοντας τελικά πλήρως όλη την ουσία…

Είτε λοιπόν το να πείτε «πύλη του κακού» είτε «θύρα όπου το κακό διαμένει» δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το δεύτερο μάλιστα είναι και κάπως άκομψο σα ροή λέξεων και θα δυσκολέψει αρκετούς να το ενσωματώσουν στην προσευχή τους. Πέρα από αυτό θα αρχίσει να μπερδεύει το πράγμα νέους που αφυπνίζονται τώρα βλέποντας ακόμα και στα βιβλία του Lucis Trust στα Ελληνικά διαφορετικές εκδοχές!

Σχετικά με την παραποίηση ή αλλαγή κατά βούληση του καθένα που θεωρείται κάπως ‘κακό’ πράγμα από μερικά αδέλφια μας θα ήθελα να επισημάνω πως όλα είναι ρευστά, ΝΑΙ και σε ό,τι αφορά το Θείο Σχέδιο, ή το ‘σκοπό, τον οποίο οι Δάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν’. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια που πολύ όμιλοι και σχολές στον κόσμο παραβλέπουν μένοντας πιστά σε διδασκαλίες και φόρμουλες που κάποτε ήταν έγκυρες και αποτελεσματικές, τώρα όμως έχουν ξεπεραστεί και έχουν έλθει στη θέση τους άλλα ‘εργαλεία’. Οι ίδιοι οι Δάσκαλοι μας το έχουν επισημάνει επανειλημμένως και όμως οι οπαδοί φορούν της παρωπίδες της σχολής τους! Για παράδειγμα αρκετά που έχει δώσει ο αγαπητός Djwhal Khul σχετικά με τις μυήσεις, τους χρόνους κ.λπ. δεν ισχύουν πλέον διότι έχουν υπάρξει και υπάρχουν άλλες ανάγκες στο Θείο Σχέδιο σε αυτήν την περίοδο…

Στις μετατροπές που γίνονται σχετικά με τη Μεγάλη Επίκληση υπάρχουν διάφορες αλλαγές που έχουν γίνει βάσει μη-ισορροπημένης, καθοδηγούμενη από το αρνητικό εγώ προσέγγισης και αντίληψης της πραγματικότητας όπως πως η θύρα του κακού έχει ήδη κλείσει (!) που μπορεί να κρύβουν πραγματικά αρκετούς κινδύνους μια και εξυπηρετούν τελικά της δυνάμεις απομακρυσμένες από το φως και την αγάπη. Άλλες αλλαγές ωστόσο μπορεί να είναι είτε έγκυρες είτε ασήμαντες σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα.

Η γραμμή που ακολουθούμε στο House of Light Hellas σχετικά με το θέμα αυτό είναι βασισμένη στις αλλαγές που έχουν γίνει στο σχέδιο σε ό,τι αφορά την επιστροφή του Lord Maitreya σε φυσικό σώμα στον πλανήτη μας που φαίνεται να έχει δώσει χώρο σε νέο πρότυπο σχέσης ανθρώπου και Δασκάλου ή γκουρού, το οποίο ταιριάζει πολύ καλύτερα στα πρότυπα της Νέας Εποχής και στο οποίο έχει αναφερθεί και ο Djwhal Khul.

Το σημείο στο οποίο αναφέρομαι είναι εκείνο για την επιστροφή του Χριστού. Επειδή λοιπόν δε θα έλθει ο Πλανητικός Χριστός σε φυσική παρουσία για σοβαρούς λόγους (!), και επειδή ο νέος στόχος είναι εστίαση στην γέννηση του Χριστού μέσα στους ίδιους τους ανθρώπους, σε μαζική κλίμακα, εμείς εκφωνούμε το σημείο αυτό ως εξής:

«…είθε ο Χριστός να γεννηθεί σε κάθε άνθρωπο στη γη.»

Φυσικά ούτε αυτό δε θα το επέβαλα και έβαζα σαν αλλαγή σε νέα βιβλία και εκδώσεις για τους άνω αναφερόμουν λόγους, τουλάχιστον όχι χωρίς μια μικρή επεξήγηση.

Έτσι λοιπόν στο House of Light Hellas εκφωνούμε τη Μεγάλη Επίκληση ως έχει με τη μικρή μετατροπή σχετικά με το Χριστό…

Αγάπη & Φως & Ευλογίες σε όλους σας…
Usui Reiki Ryoho +

Usui Reiki Ryoho +

Συστημική Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Αλάτι Ιμαλαΐων - το Άλας!

Αλάτι Ιμαλαΐων - το Άλας!

Επικοινωνία

metatron__mandala

Σεμινάρια και Συναντήσεις

Πρόγραμμα Σεμιναρίων HOUSE of LIGHT  Σεμινάρια & Συναντήσεις   Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες του House of Light, η Εργασία Φωτός σε ομάδες συνεχίζεται και στο 2019 δυναμικά!   Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε στο μονοπάτι της αυτογνωσίας και της Ανάληψης προσκαλείσθε σε συμμετοχή στις συναντήσεις στο House of Light, και συνεχίζουμε λόγω της δύσκολης εποχής για τη χώρα μας, με πολύ μειωμένες τιμές και επιπλέον εκπτώσεις σε άνεργους, φοιτητές και ζευγάρια... :-) Αγαπητοί φίλοι, κατόπιν επιθυμίας ανθρώπων του βορά προγραμματίζουμε να σας έλθουμε για σεμινάρια και εργαστήρια και στη Θεσσαλονίκη! Το πρόγραμμα που έχουμε σκεφτεί συμπεριλαμβάνει το κλασικό Usui Reiki Ryoho, Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες, Μαθήματα Ανάληψης και Συστημική Αναπαράσταση, Ραδιαισθησία κ.ά. Όσοι ενδιαφέρεστε για συμμετοχή και συνεργασία μαζί μας στείλτε ένα μήνυμα - email ή καλέστε μας τηλεφωνικά για να σχηματίσουμε ομάδα. Κάθε Πανσέληνο: 20:00 - 21:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ, δωρεά/προσφορά (στην Κιβωτό Κορογώνα ή στα Βριλήσσια, δείτε στη δεξιά μπάρα πού είναι την κάθε φορά) * 07 - 16 Αυγούστου 2019: Ειρηνικό Ολιστικό Ευ Ζην Retreat - Εργαστήριο Εναλλακτικών Διακοπών στην Κιβωτό Κορογώνα.  «Θέλω να συμμετέχω σε δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ενότητες που εμπνέουν, υποστηρίουν και υπηρετούν την Ειρήνη στη ζωή μου, να συνδυάσω διακοπές & ξεγνοιασιά με βαθειά γνώση και εμπειρία, καλή παρέα, πνευματική, ψυχική & σωματική ανάταση μέσα στη φύση!»  Θέλεις; λεπτομέρειες εδώ. * 07 Μαΐου: 20:30 - 22:00 Γιορτή / Διαλογισμός Βεσάκ στην Κιβωτό Κορογώνα στη Λακωνία. Μας περιμένουν, βαθειά χαλάρωση, καθαρισμοί, αγκυροβολήσεις, ενεργοποιήσεις και ψυχικό ταξίδι στην κοιλάδα του Βεσάκ. Όσοι δεν είστε κοντά σε εμάς ή κοντά σε άλλη ομάδα μπορείτε να συντονιστείτε μαζί μας από τις 21:00 για μια ώρα περίπου. Επίσης, μπορείτε να πάρετε τον υπέροχο Διαλογισμό Ανάληψης ΙΑΜU No5 του Dr Stone σε MP3 του Dr Stone σε MP3 από το House of Light και να ταξιδέψετε ψυχικά στην κοιλάδα ΒΕΣΑΚ στα Ιμαλάϊα... * Απρίλος: Mini Εργαστήριο Ραδιαισθησίας στα Βριλήσσια/Αθήνα. Ελάτε να ανακαλύψετε και να καλλιεργήσετε με επιστημονική καθοδήγηση τις κρυφές σας δυνάμεις για περισσότερη ισορροπία, υγεία και χαρά στη ζωή σας! Θα λάβετε "Το Πλήρες Εγχειρίδιο της Ραδιαισθησίας" (αξίας 36Ευρώ) με πολές πρακτικές πληροφορίες και ασκήσεις, τις οποίες θα κάνουμε και στην πράξη.Πρόκειται για ένα ΠΟΛΥ χρήσιμο και ωφέλιμο εργαστήριο για ΟΛΟΥΣ - καλέστε εγκαίρως για συμμετοχή!!! Περισσότερες πληροφορίες εδώ. * 07 - 08 Μαρτίου: Pleiadian Lightwork 1 - Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες. Κάντε δώρο στον εαυτό σας και βιώστε αυτό το δυνατό και ιδιαίτερα πρακτικό και θεραπευτικό εργαστήριο στο χώρο μας στην Αθήνα (Βριλήσσια). περισσότερες πληροφορίες εδώ * 23 Φεβρουαρίου: Κινήσεις Δελφινιών & Ηχογαβάθες (6ώρες) Κυρ. 11:00 - 18:00 ήπιες κινήσεις για ανεμπόδιστη ροή ενέργειας και θεραπεία αρνητικών μοτίβων, στον Κορυδαλλό. Διαβάστε περισσότερα εδώ. * 14 Φεβρουαρίου: 18th Annual World Sound Healing Day παγκόσμια ημέρα ηχοθεραπείας. Συντονιστείτε μαζί μας και μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη στις 12:00 τοπική ώρα... και όσοι βρίσκεστε κοντά στην Κιβωτό Κορογώνα, στη Λακωνία, ελάτε στην Κιβωτό να συντονιστούμε παρέα! Προσέλευση: 11:45 (παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή τηλεφωνικά, θα ξεκινήσουμε στην ώρα μας, στις 12:00) Για να κάνετε τη δική σας συνάντηση με μουσική υποστήριξη, αποκτήστε το MP3 "Ο Ήχος της Καρδιάς" (ααααα) από το House of Light εδώ. * 02 Φεβρουαρίου: Η Πίτα των Ευχών - House of Light 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30, στα Βριλήσσια, (ΜΕΤΡΟ Δουκ.Πλακεντίας). Η βασιλόπιτα των ευχών θα αποτελέσει την εστία της επανασύνδεσης μαζί σας και της ανταλλαγής ευχών από κοντά. * Καλή Χρονιά 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Κυριακή 30 Δεκεμβρίου, 14:00 με 20:00 Vegan potluck (συλλογική πολύχρωμη γιορτινή κουζίνα), Καζαντζάκη 4, Χαλάνδρι (δίπλα στο σταθμό ΜΕΤΡΟ Αγ. Παρασκευή To Vegan potluck θα γίνει για ενίσχυση του κοινοτικού εγχειρήματος της Κιβωτού Κορογώνα στον όμορφο χώρο της Σύλβιας στο Χαλάνδρι όπου θα έχουμε όλοι μια ευκαιρία γιορτινής επανασύνδεσης σε χαρούμενο και παιχνιδιάρικο κλίμα! Θα παίξουμε, θα τραγουδήσουμε και απολαύσουμε σε πολλαπλά επίπεδα!Φέρνουμε όλοι μαζί μας ένα φυτοφαγικό έδεσμα να το μοιραστούμε με τη γιορτινή συντροφιά μας (πίτα, σαλάτα, λαδερό, ορεκτικά, γλυκό...ό,τι επιθυμεί ο καθένας μας), ειρηνικές και έτσι ιδιαίτερα υγιεινές λιχουδιές αγάπης, συμπόνιας και περιεκτικής δικαιοσύνης για τον κοινό μας μπουφέ. Αποφεύγουμε να φέρουμε πιάτα με ζάχαρη, ραφιναρισμένο αλάτι εμπορίου και επεξεργασμένες τροφές (Δεν αποτελούν ειρηνική τροφή...). Για τυχόν διευκρινίσεις και ερωτήσεις καλέστε μας στο 6938 141330 * 22 Δεκεμβρίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 01 - 02 Δεκεμβρίου: USUI REIKI RYOHO 1+ στην Αθήνα. Ένα δυνατό διήμερο με συντονισμούς στον 1ο βαθμό Usui Reiki Ryoho, διαλογισμοί, πρακτικές εφαρμογές, σώματα φωτός, ενεργειακά κέντρα ανθρώπου, ιαπωνικές τεχνικές, διατροφικές συμβουλές, ηχοδονήσεις, θεωρία και πολύ πρακτική στο φωτεινό μας χώρο στα Βριλήσσια (μετρό Δουκ. Πλακεντίας). Το πλέον ευεργετικό Σεμινάριο για όλους μας, ανεξάρτητα από ηλικία, επάγγελμα, τρόπο ζωής. Αντιμετωπίστε άμεσα - στρες, - προβλήματα περιόδου, - ανήσυχο νου, - αρνητικότητα και άλλα πολλά! Επιλέξτε να συμμετέχετε σε ένα διήμερο αυτο-ανακάλυψης, γαλήνης και θεραπείας σε όλα τα επίπεδα... * 23 Νοεμβρίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 24 Οκτωβρίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 25 Σεπτεμβρίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 26 Αυγούστου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 10 - 19 Αυγούστου 2018: Ειρηνικό Ολιστικό Ευ Ζην Retreat - Εργαστήριο Εναλλακτικών Διακοπών στην Κιβωτό Κορογώνα.  «Θέλω να συμμετέχω σε δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ενότητες που εμπνέουν, υποστηρίουν και υπηρετούν την Ειρήνη στη ζωή μου, να συνδυάσω διακοπές & ξεγνοιασιά με βαθειά γνώση και εμπειρία, καλή παρέα, πνευματική, ψυχική & σωματική ανάταση μέσα στη φύση!»  Θέλεις; λεπτομέρειες εδώ. * 27 Ιουλίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 06 - 08 Ιουλίου: Πρακτικό & κατατοπιστικόεργαστήριο φυσικής δόμησης / ανανεωτικό διήμεροΜάθετε κει βιώστε στην πράξη για οργανικά, οικονομικά, καλαίσθητα κτίσματα με φυσικά υλικά, εφαρμογή παλαιάς γνώσης & νέων τεχνικών, biotecture, στο αειφόρο, ειρηνικό κτήμα δημιουργίας της οικοκοινότητας "Κιβωτός Κορογώνα" - 4min mini trailer & testimonials Korogonas Ark * 28 Ιουνίου: 21:00 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ (στην Κιβωτό Κορογώνα) * 25 - 28 Μαΐου: Thai Massage - Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Κιβωτό Κορογώνα λεπτομέρειες εδώ. * 30 Απριλίου: 20:30 - 22:00 Γιορτή / Διαλογισμός Βεσάκ στην Κιβωτό Κορογώνα στη Λακωνία. Μας περιμένουν, βαθειά χαλάρωση, καθαρισμοί, αγκυροβολήσεις, ενεργοποιήσεις και ψυχικό ταξίδι στην κοιλάδα του Βεσάκ. Συμμετοχή: 10Ευρώ. Όσοι δεν είστε κοντά σε εμάς ή κοντά σε άλλη ομάδα μπορείτε να συντονιστείτε μαζί μας από τις 21:00 για μια ώρα περίπου. Επίσης, μπορείτε να πάρετε τον υπέροχο Διαλογισμό Ανάληψης ΙΑΜU No5 του Dr Stone σε MP3 του Dr Stone σε MP3 από το House of Light και να ταξιδέψετε ψυχικά στην κοιλάδα ΒΕΣΑΚ στα Ιμαλάϊα... * 06 - 09 Απριλίου: Ειρηνικό Πάσχα στην Κιβωτό Κορογώνα / Μονεμβάσια λεπτομέρειες εδώ. * 31 Μαρτίου: 20:30 - 22:00 Διαλογισμός Πανσελήνου Βιώστε το δυνατό πρόγραμμα που εμπεριέχει καθαρισμούς, θεραπεία, αγκυροβολίσεις, ενεργοποιήσεις, επαναπρογραμματισμό του νου και φυσικά, όπως πάντα, πλανητική υπηρεσία! Κατάλληλο για ΟΛΟΥΣ, δωρεά/προσφορά (στo House of Light Hellas στα Βριλήσσια) * 31 Μαρτίου: 17:00 - 20:00 Οι Μυήσεις στη Μεγάλη Πυραμίδα Το αυτοτελές αυτό Μάθημα Ανάληψης είναι μια δυνατή και ταυτόχρονα πολύ συγκινητική εμπειρία χαράς! Σας προσφέρει δυνατές εμπειρίες Ανάληψης και ένα πραγματικό turbo boost σε ό,τι αφορά τις προσωπικές σας συχνότητες! (στo House of Light Hellas στα Βριλήσσια) Λεπτομέρειες εδώ. Για πληροφορίες, επιβεβαίωση και κράτηση θέσης στις συναντήσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε εγκαίρως τηλεφωνικά μαζί μας στο 6934 777 489 / 6938 141330 Οι θέσεις είναι περιορισμένες! πνευματικός συντονισμός σεμιναρίων:  αλέξανδρος m. pfaff & συνεργάτες του φωτός   Read more...

House of Light newsletter εγγραφή

metatron_symbol__mandala

Τα ΝΕΑ του

HOUSE of LIGHT

ΕΜΕΙΣ

είμαστε

το κλειδί

στις θετικές αλλαγές

που αναμένουμε να δούμε

στον υπέροχο γαλάζιο πλανήτη!

Οι επόμενες μας συναντήσεις:

23 Φεβρουαρίου: Κινήσεις Δελφινιών & Ηχογαβάθες (6ώρες) - ήπιες κινήσεις για ανεμπόδιστη ροή ενέργειας και θεραπεία αρνητικών μοτίβων, στον Κορυδαλλό. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

07-08 Μαρτίου: Pleiadian Lightwork 1 - Εργασία Φωτός από τις Πλειάδες, στην Αθήνα (Βριλήσσια). Η ΒΑΣΗ για όλους που ασχολούνται με την θεραπεία, το άγγιγμα αλλά και την εκπαίδευση ατόμων και ομάδων... περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ειδική ενημέρωση:

Για τη ΦΥΣΗΚΗ δήμηση και κάθε είδος δόμηση ο ΥΔΡΥΑΛΟΣ ΚΑΛΙΟΥ για τέλεια αδιαβροχοποίηση και 'αιώνια' χρώματα...

Σας ενδιαφέρει:

Συμβουλευτική για την ειρηνική (δια)τροφή & πλήρη ζωή

Το πλήρες εγχειρίδιο 5 τευχών "ειρηνική (δια)τροφή & πλήρης ζωή", μοναδικό έργο 607 σελίδων στην ελληνική γλώσσα από τη μαρία α. αγγελή:

peace-food-diet_1_maria_aggeli_400 peace-food-diet_3_maria_aggeli_400

ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΤΩΡΑ! Θέλεις; ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ - απλά απόκτησε τοv HOL RayTransformerhol_raytransformer_globe_pink-blue-s στο μεγεθος που σου ταιριάζει: TRAVEL S & S+, MEGA & GIGA, και ζήσε σε ένα ενεργοποιημένο και απαλλαγμένο από βλαβερή ακτινοβολία περιβάλλον, για πάντα!


Σας προτείνουμε:

Πάντα επίκαιρο: To Μάθημα Αλληλογραφίας HOL ΜΑ Νο2: «Ο Οδηγός για την Κατανόηση των Σωμάτων Φωτός, {...}»

To Μάθημα Αλληλογραφίας HOL ΜΑ Νο3: «Το Πλήρες Εγχειρίδιο της Ραδιαισθησίας»

Από τη σειρά των δωρεάν MP3 downloads:

mp3 No7: Επίκληση για ΘΕΙΑ Παρέμβαση

mp3 No S6: Maha Mrityunjaya Mantra "Tryambakam - Yajaamahe" για καλή υγεία & μακροζωία

Πάντα καίριο: Το μήνυμα από την Jeanne d'Arc d'Orleans

Το ULTIMATE ΗOL MP3: Το House of Light «Ultimate OM»: Για πολύ βαθιά χαλάρωση, ενεργοποίηση & συντονισμό των τσάκρας σας, θετικό επαναπρογραμματισμό του υποσυνείδητου νου, διαλογισμό, ψυχικά ταξίδια, εργασία φωτός αλλά επίσης και για εναλλακτικές θεραπείες. Αποκτείστε το τώρα και ξεχάστε όσα γνωρίζατε μέχρι τώρα στον τομέα αυτό!

HOL u-tube videos:

Channeling, Υπνωτισμός & οι Αποχρώσεις του Γκρι Δωρεάν μηνύματα και μαθήματα για επίκαιρα θέματα, δοσμένα με Αγάπη και Φως από τον αλέξανδρο m. pfaff (video 55min)

TAG cloud

Αγάπη, Άγγελος, Ακτίνες, Ακτινοβολία, Ανάλυψη, Αναπαράσταση, Άνθρωπος, Αργυρένιο, Ασημένιο, Αξίες, Αυτογνωσία, Βεσάκ, Βιοανάδραση, Βιολετί, Βιοσυντονισμός, Γεωπαθολογία, Δημιουργία, Διαλογισμός, Διατροφή, Δύναμη, Ειρήνη, Εναλλακτικές Διακοπές, Ενέργεια, Ενότητα, Ευεξία, Ζωή, Θεραπεία, Κιβωτός, Μονοπάτι, Νερό, Πανσέληνος, Πλειάδες, Ραβδοσκοπία, Ραδιαισθησία, Ρέικι, Σοφία, Συνεδρία, Συστιμική, Τσάκρα, Υγεία, Φεστιβάλ, Φλόγα, Φύση, Φως, Ψυχή, Ψυχολογία, Antahkarana, Bert Hellinger, Chakra, CS, Colloidal Silver, Detox, Festival, Healing, Kundalini, Light, Mantra, MMS, Peace, Power, RAC, Ray, Raycleaner, Raytransformer, Reiki, Soul, Spirit, Usui, WESAK

©2006-2020 αλέξανδρος m. pfaff -  the HOUSE of LIGHT Hellas, http://www.house-of-light.gr ♥
Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους
μαζί με σύνδεσμο link (διαβάστε τους Όρους Χρήσης & Λειτουργίας). ♥

Creative Commons License
Copyright 2006-2020 the House of Light Hellas - all rights reserved - the House of Light Hellas by alexandros m. pfaff is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Greece License Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους (μαζί με σύνδεσμο link). Sie können alle Texte für nichtkommerzielle Zwecke frei nutzen, sofern die vollständige Referenz der Herkunftmit mit Link zur House of Light Webseite angegeben wird. phone: +30 210 5616300 email: info@house-of-light.gr