Όροι χρήσης του

House of Light Hellas

www.house-of-light.gr

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.house-of-light.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.house-of-light.gr και www.house-of-light.gr/eshop ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Το House of Light Hellas είναι ένας τόπος συναλλαγής και ανταλλαγής μεταξύ ανθρώπων, φτιαγμένος από ανθρώπους για ανθρώπους! Λειτουργεί σαν άτυπος σύλλογος και κάθε ανταλλαγή γίνεται σε κλειστό περιβάλλον μεταξύ ανθρώπων.

Μόνο μέλη έχουν πρόσβαση στις προσφορές του House of Light Hellas και μέλος γίνεται κανείς αφού διαβάσεις τους όρους χρήσεις και συνεχίζει τη χρήση του ιστότοπου. Δεν απαιτείται ΚΑΜΙΑ πληρωμή ή άλλου τύπο ανταλλαγή για να γίνει κανείς μέλος. Η ιδιότητα μέλους διαρκεί για το χρόνο παραμονής στον ιστότοπο και λήγει με την αποχώρηση του επισκέπτη.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου:

Η χρήση και εφαρμογή των πληροφοριών και ασκήσεων που προσφέρονται από το www.house-of-light.gr γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την ευθύνη του χρήστη.

Το House of Light δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους, άμεσες ή έμμεσες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες, εικόνες, σύμβολα κ.λπ. που προσφέρονται μέσα από την ιστοσελίδα έχουν προσεκτικά επιλεγεί, ελεγχθεί ή/και δημιουργηθεί με αγάπη και αγνή πρόθεση και προσφέρονται ‘ως έχουν’, από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Το
House of Light επίσης δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές από τη χρήση οποιουδήποτε υλικού ή αντικειμένων, όπως μαθημάτων αλληλογραφίας, διαλογισμών, ράβδων κ.λπ. Επισημαίνεται πως με σωστή χρήση και καλή πρόθεση όλο το υλικό που προσφέρεται και διακινείται από το House of Light λειτουργεί θετικά και υποστηρικτικά στα πολλαπλά σωματικά επίπεδα του ανθρώπου (φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό, ψυχικό, πνευματικό) για επίτευξη καλύτερης ισορροπίας σε όλα τα επίπεδα. Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες/επισκέπτες υλικού (περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και των προϊόντων όπως διαλογισμοί, μαθήματα αλληλογραφίας κ.λπ.) δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

Το House of Light δε φέρει ουδεμία ευθύνη μια και η χρήση ή/και εφαρμογή του παρεχόμενου στους χρήστες/επισκέπτες υλικού εναπόκειται στη δική τους διακριτική ευχέρεια κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους ελεύθερη επιλογή σαν άνθρωποι.

Το House of Light δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για υλικό που αποστέλλεται σε εμάς χωρίς συμφωνία ή/και χωρίς να το έχουμε ζητήσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται πως ο αποστολέας παραδίδει άδεια χρήσης του υλικού και συμφωνεί για τη χρήση του από εμάς για σκοπούς επιμόρφωσης και διδασκαλίας, χωρίς να μπορούν να γίνουν δεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για πνευματικά δικαιώματα.


Πνευματικά Δικαιώματα:

Τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) σε όλο το υλικό της ιστοσελίδας (κείμενα και πληροφορίες, εικόνες, γραφιστικά, σχέδια, διαλογισμούς, CDs & MP3s, δωρεάν downloads, μαθήματα αλληλογραφίας κ.λπ.) ανήκουν στον αλέξανδρο m. pfaff - the HOUSE of LIGHT Hellas.


Άδεια Χρήσης:

Γεννικά:
Για όλα τα προϊόντα δημιουργημένα από το
House of Light απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγογή στο σύνολό τους ή τμημάτων τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση, διασκευή ή εκμετάλλευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διευθνείς διατάξεις (v. 2121/1993, v. 100/1975).

Ειδικά:
Το
HOUSE of LIGHT επιτρέπει ωστόσο την ελεύθερη χρήση του αναρτημένου στην ιστοσελίδα υλικού ΜΟΝΟ για μη κερδοσκοπικούς και μη επαγγελματικούς σκοπούς και κατόπιν αναφοράς των πλήρων στοιχείων προέλευσής τους μαζί με συντόμευση (link). Παράδειγμα:

©2006-2024 αλέξανδρος m. pfaff - the HOUSE of LIGHT Hellas, https://www.house-of-light.gr

Η παραχώρηση αυτή σε καμία περίπτωση δε μεταφέρει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε τρίτα άτομα και αποτελεί απλώς παραχώρησης καλής θέλησης από την πλευρά μας για να διοχετευτούν σημαντικές για τη συλλογική εξέλιξη πληροφορίες σε περισσότερους ανθρώπους.
Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αναρτημένο υλικό ή προϊόντα/υλικό δημιουργημένο από το
House of Light για επαγγελματικό ή κερδοσκοπικό σκοπό (π.χ. σεμινάρια, εργαστήρια, φεστιβάλ κ.λπ.), παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας για σχετική γραπτή άδεια χρήσης.
Η προσφορά χρήσης αναρτημένου υλικού για μη κερδοσκοπικούς και μη επαγγελματικούς σκοπούς ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για υλικό στο οποίο υπάρχουν δικαιώματα τρίτων (π.χ. εικόνες). Υλικό τρίτων φέρει τα αντίστοιχα στοιχεία στη λεζάντα ή/και σχετικό σύνδεσμο. Για τη χρήση του υλικού αυτού παρακαλώ απευθυνθείτε και επικοινωνείστε απευθείας με τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων/
copyrights.


Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους (links):

Το House of Light δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων που συνδέονται με hyperlink (‘σύνδεσμο’) μέσα από την ιστοσελίδα του House of Light ούτε και οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης με ελεύθερή του επιλογή και δική του ευθύνη μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές. Επίσης η τοποθέτηση συνδέσμων σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου τους. Δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε μέσω hyperlink.


Ασφάλεια Συναλλαγών:

Οι on-line συναλλαγές σας μέσα από το House of Light eshop γίνονται με κρυπτογράφηση SSL και όλες οι συναλλαγές εκτελούνται μέσα στο ιδιαίτερα ασφαλές περιβάλλον της Paypal. Έτσι μπορείτε να κάνετε ξένοιαστες συναλλαγές με ασφάλεια και σιγουριά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για της συναλλαγές σας μέσω του House of Light eshop το Paypal, Visa, Mastercard. Επίσης μπορείτε να της κάνετε και μέσω τραπέζης.*

Ψηφιακά αρχεία είναι αμέσως μετά την συναλλαγή μέσω του House of Light eshop στη διάθεσή σας και έτοιμα για download. Για οποιεσδήποτε απορίες ή τυχόν προβλήματα επικοινωνήστε μαζί σας για να σας εξυπηρετήσουμε με χαρά!


Εγγύηση Ποιότητας:

Το
House of Light εγγυείται λεπτομερή έλεγχο όλου του υλικού & προϊόντων, είτε αυτό είναι ψηφιακό υλικό (διδασκαλίας, διαλογισμοί κ.λπ.), είτε αντικείμενα και άλλα προϊόντα όπως CDs, ράβδοι κ.λπ.

Τιμές:

Για όλα τα προϊόντα υπάρχει μια τιμή ένδειξης η οποία είναι για το μέλος οδηγός για τη συναλλαγή του. Όλες οι τιμές που εμφανίζονται είναι σε Ευρώ.

Όλες οι τιμές σχετίζονται μόνο με το αναφερόμενο προϊόν και δε συμπεριλαμβάνουν άλλες υπηρεσίες ή αντικείμενα, όπως πακετάρισμα, κόστη αποστολής κ.λπ. Πριν την πληρωμή ειδικών υπηρεσιών συμφωνείται το τελικό ποσό με το μέλος τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email). Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται και οι υπηρεσίες εξ αποστάσεως εφαρμόζονται στο μέλος ύστερα από προηγούμενη εξόφληση.

Αλλαγές/Επιστροφές:

Αλλαγές/επιστροφές υλικού μελέτης και σπουδής, μουσικών CDs, διαλογισμών κ.λπ. δε γίνονται δεκτές.

Όλα τα άλλα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής από τον μέλος μόνο μέσα στη γνήσια τους συσκευασία και χωρίς να έχουν ανοιχτεί. Για το HOL Raytransformer υπάρχει ειδική ρύθμιση: Δίνουμε τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων μέχρι και 8 εβδομάδες μετά την παραλαβή και χρήση του!

Το House of Light δε φέρει καμία ευθύνη για προϊόντα που επιστρέφονται σε εμάς χωρίς προειδοποίηση!

Κόστη Αποστολής:

Όλα τα κόστη αποστολής επιβαρύνουν το χρήστη/πελάτη. Σε περίπτωση επιστροφής το μέλος μπορεί να επιβαρυνθεί με ένα μικρό ποσό για τα διαδικαστικά. Σε περίπτωση αλλαγής το μέλος επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. Όλες οι αποστολές γίνονται με ΕΛΤΑ, συστημένα (γράμμα ή πακέτο) ή με το “easy parcel“ των ΕΛΤΑ. Το ρίσκο βρίσκεται στο μέλος. Σε περίπτωση που εκείνο θέλει ασφαλισμένη αποστολή με courier, καλείται να μας ειδοποιήσει πριν την παραγγελία, μέσω ημέϊλ ή τηλεφωνικά για να υπολογιστούν τα κόστη αποστολής του courier. (Σημείωση: Δεν είχαμε ποτέ περίπτωση απώλειας ή ζημιάς σε αποστολές μας μέσω των ΕΛΤΑ!)


Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού:

για συναλλαγές από Ελλάδα:

μαρία αγγελή

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR53 0171 0060 0060 0601 0164 591

για επισκέπτες από Γερμανία και άλλες χώρες:

alexander martin pfaff

Wise

SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX

IBAN: BE33 9672 6517 6946

επικοινωνία: info[at]house-of-light[dot]gr
Συστημική Αναπαράσταση

ΤΙ είναι η Συστημική Αναπαράσταση;

Αλάτι Ιμαλαΐων - το Άλας!

Αλάτι Ιμαλαΐων - το Άλας!

Επικοινωνία

metatron__mandala

House of Light newsletter εγγραφή

metatron_symbol__mandala

Τα ΝΕΑ του

HOUSE of LIGHT

ΕΜΕΙΣ

είμαστε

το κλειδί

στις θετικές αλλαγές

που αναμένουμε να δούμε

στον υπέροχο γαλάζιο πλανήτη!

Οι επόμενες μας συναντήσεις:

24-26 Μαϊου 2024: Εργαστήριο Γεωπαθολογίας στην Αθήνα.

Το Εργαστήριο Γεωπαθολογίας θα γίνει Παρασκευή, Σαβ/κο στο χώρο μας στα Βριλήσσια και σε εξωτερικούς χώρους (κήπος & πάρκο)
Θα μάθετε σε θεωρία και πράξη όλα τα μυστικά αυτής της επιστημονικής προσέγγισης και θα γνωρίσετε την εργασία με τις ράβδους, τη διπλή ράβδο κεραία και τη μονή ράβδο, το ραδιαισθητήρα, για να μετρήσετε με ακρίβεια όλες τις πηγές βλαβερής ακτινοβολίας, φυσικής και τεχνολογικής προέλευσης. Για μέγιστο αποτέλεσμα θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με την τέχνη της ραδιαισθησίας.Σας ενδιαφέρει:

Συμβουλευτική για την ειρηνική (δια)τροφή & πλήρη ζωή

Το πλήρες εγχειρίδιο 5 τευχών "ειρηνική (δια)τροφή & πλήρης ζωή", μοναδικό έργο 607 σελίδων στην ελληνική γλώσσα από τη μαρία α. αγγελή:

peace-food-diet_1_maria_aggeli_400 peace-food-diet_3_maria_aggeli_400

4G; 5G; ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΤΩΡΑ! Θέλεις; ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ - απλά απόκτησε τοv HOL RayTransformerhol_raytransformer_globe_pink-blue-s στο μεγεθος που σου ταιριάζει: TRAVEL S&S+, HOME M&M+, MEGA L+, GIGΑ XXL & TERRA 7XXL, και ζήσε σε ένα ενεργοποιημένο και απαλλαγμένο από βλαβερή ακτινοβολία περιβάλλον, για πάντα!

Σας προτείνουμε:

Πάντα επίκαιρο: To Μάθημα Αλληλογραφίας HOL ΜΑ Νο2: «Ο Οδηγός για την Κατανόηση των Σωμάτων Φωτός, {...}»

To Μάθημα Αλληλογραφίας HOL ΜΑ Νο3: «Το Πλήρες Εγχειρίδιο της Ραδιαισθησίας»

Από τη σειρά των δωρεάν MP3 downloads:

mp3 No7: Επίκληση για ΘΕΙΑ Παρέμβαση

mp3 No S6: Maha Mrityunjaya Mantra "Tryambakam - Yajaamahe" για καλή υγεία & μακροζωία

Πάντα καίριο: Το μήνυμα από την Jeanne d'Arc d'Orleans

Το ULTIMATE ΗOL MP3: Το House of Light «Ultimate OM»: Για πολύ βαθιά χαλάρωση, ενεργοποίηση & συντονισμό των τσάκρας σας, θετικό επαναπρογραμματισμό του υποσυνείδητου νου, διαλογισμό, ψυχικά ταξίδια, εργασία φωτός αλλά επίσης και για εναλλακτικές θεραπείες. Αποκτείστε το τώρα και ξεχάστε όσα γνωρίζατε μέχρι τώρα στον τομέα αυτό!

metatron_symbol__mandala

©2006-2024 αλέξανδρος m. pfaff -  the HOUSE of LIGHT Hellas, http://www.house-of-light.gr ♥
Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους
μαζί με σύνδεσμο link (διαβάστε τους Όρους Χρήσης & Λειτουργίας). ♥

Creative Commons License
Copyright 2006-2024 the House of Light Hellas - all rights reserved - the House of Light Hellas by alexandros m. pfaff is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Greece License Μπορείτε να μοιραστείτε τα κείμενα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία προέλευσής τους (μαζί με σύνδεσμο link). Sie können alle Texte für nichtkommerzielle Zwecke frei nutzen, sofern die vollständige Referenz der Herkunftmit mit Link zur House of Light Webseite angegeben wird. phone: +30 210 5616300 email: info@house-of-light.gr